W celu poprawy jakości swoich usług,
Google regularnie wprowadza do nich mniejsze lub większe usprawnienia.

Nie omijają one również plików product feed wykorzystywanych do prezentacji produktów sprzedawców w wynikach wyszukiwania.

W poniższym artykule skupiliśmy się na pięciu najważniejszych zmianach, które zaczną obowiązywać od 1 września 2016 roku, lub (w jednym przypadku) w przyszłym roku.

1. Większa minimalna wielkość zdjęcia

Do tej pory dla wszystkich produktów (z wyłączeniem odzieży), minimalna wielkość zdjęcia produktowego wynosiła 32 x 32 piksele. Od momentu wprowadzenia zmian w pliku product feed dla Zakupów Google, wartość ta wynosić będzie 100 x 100 pikseli. Dla kategorii odzieżowych wciąż zostanie zachowane minimum – 250 x 250 pikseli.

Oznacza to, że każde zdjęcie mniejsze niż podane powyżej wartości spowoduje zablokowanie wyświetlania w ofertach produktu niespełniającego wymagań.

Warto wykorzystać sytuację i poprawić jakość zdjęć, bowiem jak już wspominaliśmy we wcześniejszych artykułach, odpowiednia fotografia jest jednym z podstawowych elementów wpływających na zachęcenie potencjalnego klienta do zakupu.

2. Większy nacisk na wartości
„Color” i „Size” w przypadku odzieży

Oferując w usłudze Zakupy Google produkty odzieżowe będziemy zmuszeni do każdorazowego podawania wartości w polach „Color” (kolor) i „Size” (rozmiar) dla każdego oferowanego przedmiotu. Dotyczy to przede wszystkim takich krajów, jak Niemcy, Francja, Japonia i Wielka Brytania. Brak powyższych wartości w polach skutkował będzie brakiem danego produktu w wyświetlanych ofertach.

Zmiana ta wprowadza konieczność dbania o pełne i dokładne opisy produktów z kategorii odzieżowych, gdzie zarówno rozmiar, jak i kolor są jednymi z kluczowych informacji przy podejmowaniu decyzji zakupowych przez konsumentów.

3. GTIN wymagane dla większości produktów

Zmiany w plikach product feed wprowadzone w 2015 roku wymagały podania wartości GTIN (Global Trade Item Number – unikatowy kod produktu nadawany przez producenta) w przypadku oferowania towarów przynależnych do jednej z 50 marek.

Zgodnie ze zmianami wprowadzanymi sukcesywnie od maja 2016 roku, wymóg podawania GTIN rozszerzony będzie na wszystkie produkty, dla których numer ten został przez producenta określony. Brak wartości w polu skutkował będzie wykreśleniem danego produktu z listy produktów wyświetlanych w ofertach do momentu uzupełnienia wszystkich wymaganych informacji.

Powyższa zmiana dotyczy takich krajów, jak Austria, Belgia, Kanada, Dania, Indie, Meksyk, Norwegia, Polska, Rosia, Szwecja i Turcja. W związku z koniecznością wyszukania oraz uzupełnienia GTIN dla większości oferowanych przez sprzedawców produktów, obowiązywać będzie dopiero od 14 lutego 2017 roku.

4. Cena jednostkowa dostępna dla wszystkich rynków

Wraz ze zmianami wprowadzanymi przez Google, pole „Unit Prices” (Cena jednostkowa) dostępne będzie dla produktów oferowanych na wszystkich rynkach. Oznacza to, że będziemy mieli możliwość podawania wartości ceny produktu dla konkretnych zdefiniowanych wielkości opakowania, pojemności, czy długości.

5. Zwiększenie maksymalnego rozmiaru pliku product feed

Dobrą wiadomością dla sprzedawców oferujących większe ilości produktów poprzez Zakupy Google jest zwiększenie maksymalnej wielkości pliku product feed z 1GB do aż 4GB. Oznacza to możliwość wprowadzenia czterokrotnie większej ilości danych, dzięki czemu będziemy w stanie wyjść z szerszą ofertą produktową na wszystkie możliwe rynki.

Co wprowadzają zmiany w product feed?

Zmiany dokonane przez Google w zakresie plików product feed mają za zadanie poprawić dotarcie z poszczególnymi produktami do konkretnych konsumentów. Wyższy nacisk położony na prezentację treści (GTIN, konieczność podawania rozmiaru i koloru oferowanych ubrań, czy większe zdjęcia) prowadzą do poprawy jakości oferty, a co za tym idzie, prezentowania wyników w bardziej przejrzysty i czytelny sposób.

Dostosowanie się do nowych wymogów wpłynie więc pozytywnie na prezentację oferty każdego ze sprzedawców, co w ogólnym rozrachunku może przyczynić się do zwiększenia wskaźnika ROI dla sklepów, które zdecydowały się na poddanie nowym wytycznym.