Przygotowaliśmy pełny przykład pliku produktowego dla Google Product Listing Ads (PLA) zawierającego wszystkie możliwe parametry dostępne aktualnie w systemie Google.

Całość oczywiście zgodna ze specyfikacją: dostępną tutaj

Dodaliśmy także, krótki komentarz do każdego pola oraz określiliśmy ich istotność w skali od 1 do 3:

  • [1] – parametry obowiązkowe
  • [2] – parametry rekomendowane
  • [3] – parametry opcjonalne
  • brak – parametry mało istotne

Plik dostępny do pobrania pod tym adresem.

Plik produktowy dla Google PLA:

	
	http://www.sampleshop.com
	sample shop description
	
		tddy123uk <!-- [1] id musi być unikalne -->
		 <!--[1] maksymalnie 150 znaków, rekomendowane 70 -->
		
		Solid red, queen-sized bed sheets made from 100% woven polyester 300 thread count fabric. Set includes one fitted sheet, one flat sheet, and two standard pillowcases. Machine washable; extra deep fitted pockets.
		 <!-- [1] maksymalnie 5000 znaków -->
		Apparel &amp; Accessories &gt; Clothing &gt; Dresses <!-- [2] zgodne z mapą kategorii: https://www.support.google.com/merchants/answer/1705911 -->
		<![CDATA[ Clothing > Dresses ]]> <!-- [1] maksymalnie 750 znaków -->
		http://www.example.com/asp/sp.asp?cat=12&amp;id=1030 <!-- [1] maksymalnie 2000 znaków -->
		http://www.example.com/asp/sp.asp?cat=12&amp;id=1030 <!-- [3] maksymalnie 750 znaków -->
		http://www.example.com/image1.jpg <!-- [1] maksymalnie 2000 znaków, rekomendowany rozmiar 800x800px -->
		http://www.example.com/image1-add1.jpg <!-- [2] maksymalnie 10 dodatkowych obrazów, maksymalnie 2000 znaków, rekomendowany rozmiar 800x800px -->
		http://www.example.com/image1-add2.jpg
		http://www.example.com/image1-add3.jpg
		http://www.example.com/image1-add4.jpg
		http://www.example.com/image1-add5.jpg
		http://www.example.com/image1-add6.jpg
		http://www.example.com/image1-add7.jpg
		http://www.example.com/image1-add8.jpg
		http://www.example.com/image1-add9.jpg
		http://www.example.com/image1-add10.jpg
		new <!-- [1] dostępne warianty: new, refubrished, used -->
		in stock <!-- [1] dostępne warianty: in stock, preorder, out of stock -->
		2014-12-25T13:00-0800 <!-- [3] format YYYY-MM-DDTHH:MM-ZZZZ (T - time separator, ZZZZ - time zone) -->
		19.00 USD <!-- [1] -->
		15.00 USD <!-- [2] -->
		2011-03-01T13:00-0800/2011-03-11T15:30-0800  <!-- [3] -->
		3234567890126 <!-- [2] maksymalnie 50 znaków, typ: 8-, 12-, 13-, or 14-digit number (UPC, EAN, JAN, or ISBN) -->
		F33DINK <!-- [3] maksymalnie 70 znaków -->
		Acme <!-- [2] maksymalnie 70 znaków -->
		FALSE <!-- [3] dostępne warianty: FALSE, TRUE -->
		AB12345 <!-- maksymalnie 50 znaków -->
		Black <!-- [2] maksymalnie 100 znaków, wiele kolorów rodzielonych przez "/", Black/Red/White -->
		male <!-- [2] dostępne warianty: male, female, unisex -->
		adult <!-- [3] dostępne warianty: newborn, infant, toddler, kids, adult -->
		Leather <!-- maksymalnie 200 znaków, wiele materiałów rodzielonych przez "/", cotton/polyester/elastane -->
		Striped <!-- maksymalnie 100 znaków -->
		XL <!-- [3] maksymalnie 100 znaków -->
		petite <!-- dostępne warianty: regular, petite, plus, big and tall, maternity -->
		US <!-- dostępne warianty: US, UK, EU, DE, FR, JP, CN, IT, BR, MEX, AU -->
		
		   PL
		   Standard <!--szybkość dostawy, np. standard, express -->
		   10.00 PLN
		
		3 kg <!-- dostępne warianty: lb, oz, g, kg -->
		perishable <!-- maksymalnie 100 znaków -->
		6 <!-- liczba całkowita większa od 1 -->
		true <!-- dostępne warianty: TRUE, FALSE -->
		true <!-- dostępne warianty: TRUE, FALSE -->
		https://doubleclick.com/?redir= <!-- maksymalnie 2000 znaków -->
		seasonal <!-- [2] maksymalnie 100 znaków, maksymalnie 5 dodatowych pól -->
		clearance
		holiday
		sale
		best seller
		Shopping <!-- zalecana wartość "Shopping" -->
		2004-08-19 <!-- [3] format YYYY-MM-DD (10 znaków) -->
		225g <!-- [UE only], Numerical value + unit. Weight (mg, g, kg), volume (ml, cl, l, cbm), length (cm, m), and area (sqm) are supported. -->
		A+ <!-- [UE only], dostepne warianty: G, F, E, D, C, B, A, A+, A++, A+++ -->