Przygotowaliśmy pełny przykład pliku produktowego dla Google Product Listing Ads (PLA) zawierającego wszystkie możliwe parametry dostępne aktualnie w systemie Google.

Całość oczywiście zgodna ze specyfikacją: dostępną tutaj

Dodaliśmy także, krótki komentarz do każdego pola oraz określiliśmy ich istotność w skali od 1 do 3:

  • [1] – parametry obowiązkowe
  • [2] – parametry rekomendowane
  • [3] – parametry opcjonalne
  • brak – parametry mało istotne

Plik dostępny do pobrania pod tym adresem.

Plik produktowy dla Google PLA:

<rss xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0" version="2.0">
<channel>
	<title>feedink sample shop</title>
	<link>http://www.sampleshop.com</link>
	<description>sample shop description</description>
	<item>
		<g:id>tddy123uk</g:id> <!-- [1] id musi być unikalne -->
		<title>Mens Pique Polo Shirt</title> <!--[1] maksymalnie 150 znaków, rekomendowane 70 -->
		<description>
		Solid red, queen-sized bed sheets made from 100% woven polyester 300 thread count fabric. Set includes one fitted sheet, one flat sheet, and two standard pillowcases. Machine washable; extra deep fitted pockets.
		</description> <!-- [1] maksymalnie 5000 znaków -->
		<g:google_product_category>Apparel &amp; Accessories &gt; Clothing &gt; Dresses</g:google_product_category> <!-- [2] zgodne z mapą kategorii: https://www.support.google.com/merchants/answer/1705911 -->
		<g:product_type><![CDATA[ Clothing > Dresses ]]></g:product_type> <!-- [1] maksymalnie 750 znaków -->
		<link>http://www.example.com/asp/sp.asp?cat=12&amp;id=1030</link> <!-- [1] maksymalnie 2000 znaków -->
		<g:mobile_link>http://www.example.com/asp/sp.asp?cat=12&amp;id=1030</g:mobile_link> <!-- [3] maksymalnie 750 znaków -->
		<g:image_link>http://www.example.com/image1.jpg</g:image_link> <!-- [1] maksymalnie 2000 znaków, rekomendowany rozmiar 800x800px -->
		<g:additional_image_link>http://www.example.com/image1-add1.jpg</g:additional_image_link> <!-- [2] maksymalnie 10 dodatkowych obrazów, maksymalnie 2000 znaków, rekomendowany rozmiar 800x800px -->
		<g:additional_image_link>http://www.example.com/image1-add2.jpg</g:additional_image_link>
		<g:additional_image_link>http://www.example.com/image1-add3.jpg</g:additional_image_link>
		<g:additional_image_link>http://www.example.com/image1-add4.jpg</g:additional_image_link>
		<g:additional_image_link>http://www.example.com/image1-add5.jpg</g:additional_image_link>
		<g:additional_image_link>http://www.example.com/image1-add6.jpg</g:additional_image_link>
		<g:additional_image_link>http://www.example.com/image1-add7.jpg</g:additional_image_link>
		<g:additional_image_link>http://www.example.com/image1-add8.jpg</g:additional_image_link>
		<g:additional_image_link>http://www.example.com/image1-add9.jpg</g:additional_image_link>
		<g:additional_image_link>http://www.example.com/image1-add10.jpg</g:additional_image_link>
		<g:condition>new</g:condition> <!-- [1] dostępne warianty: new, refubrished, used -->
		<g:availability>in stock</g:availability> <!-- [1] dostępne warianty: in stock, preorder, out of stock -->
		<g:availability_date>2014-12-25T13:00-0800</g:availability_date> <!-- [3] format YYYY-MM-DDTHH:MM-ZZZZ (T - time separator, ZZZZ - time zone) -->
		<g:price>19.00 USD</g:price> <!-- [1] -->
		<g:sale_price>15.00 USD</g:sale_price> <!-- [2] -->
		<g:sale_price_effective_date>2011-03-01T13:00-0800/2011-03-11T15:30-0800</g:sale_price_effective_date>  <!-- [3] -->
		<g:gtin>3234567890126</g:gtin> <!-- [2] maksymalnie 50 znaków, typ: 8-, 12-, 13-, or 14-digit number (UPC, EAN, JAN, or ISBN) -->
		<g:mpn>F33DINK</g:mpn> <!-- [3] maksymalnie 70 znaków -->
		<g:brand>Acme</g:brand> <!-- [2] maksymalnie 70 znaków -->
		<g:identifier_exists>FALSE</g:identifier_exists> <!-- [3] dostępne warianty: FALSE, TRUE -->
		<g:item_group_id>AB12345</g:item_group_id> <!-- maksymalnie 50 znaków -->
		<g:color>Black</g:color> <!-- [2] maksymalnie 100 znaków, wiele kolorów rodzielonych przez "/", Black/Red/White -->
		<g:gender>male</g:gender> <!-- [2] dostępne warianty: male, female, unisex -->
		<g:age_group>adult</g:age_group> <!-- [3] dostępne warianty: newborn, infant, toddler, kids, adult -->
		<g:material>Leather</g:material> <!-- maksymalnie 200 znaków, wiele materiałów rodzielonych przez "/", cotton/polyester/elastane -->
		<g:pattern>Striped</g:pattern> <!-- maksymalnie 100 znaków -->
		<g:size>XL</g:size> <!-- [3] maksymalnie 100 znaków -->
		<g:size_type>petite</g:size_type> <!-- dostępne warianty: regular, petite, plus, big and tall, maternity -->
		<g:size_system>US</g:size_system> <!-- dostępne warianty: US, UK, EU, DE, FR, JP, CN, IT, BR, MEX, AU -->
		<g:shipping>
		   <g:country>PL</g:country>
		   <g:service>Standard</g:service> <!--szybkość dostawy, np. standard, express -->
		   <g:price>10.00 PLN</g:price>
		</g:shipping>
		<g:shipping_weight>3 kg</g:shipping_weight> <!-- dostępne warianty: lb, oz, g, kg -->
		<shipping_label>perishable</shipping_label> <!-- maksymalnie 100 znaków -->
		<multipack>6</multipack> <!-- liczba całkowita większa od 1 -->
		<is_bundle>true</is_bundle> <!-- dostępne warianty: TRUE, FALSE -->
		<adult>true</adult> <!-- dostępne warianty: TRUE, FALSE -->
		<g:adwords_redirect>https://doubleclick.com/?redir=</g:adwords_redirect> <!-- maksymalnie 2000 znaków -->
		<g:custom_label_0>seasonal</g:custom_label_0> <!-- [2] maksymalnie 100 znaków, maksymalnie 5 dodatowych pól -->
		<g:custom_label_1>clearance</g:custom_label_1>
		<g:custom_label_2>holiday</g:custom_label_2>
		<g:custom_label_3>sale</g:custom_label_3>
		<g:custom_label_4>best seller</g:custom_label_4>
		<g:excluded_destination>Shopping</g:excluded_destination> <!-- zalecana wartość "Shopping" -->
		<g:expiration_date>2004-08-19</g:expiration_date> <!-- [3] format YYYY-MM-DD (10 znaków) -->
		<g:unit_pricing_measure>225g</g:unit_pricing_measure> <!-- [UE only], Numerical value + unit. Weight (mg, g, kg), volume (ml, cl, l, cbm), length (cm, m), and area (sqm) are supported. -->
		<g:energy_efficiency_class>A+</g:energy_efficiency_class> <!-- [UE only], dostepne warianty: G, F, E, D, C, B, A, A+, A++, A+++ -->
	</item>
</channel>
</rss>