Nowy standard pliku produktowego.

Jedna z międzynarodowych sieci afiliacyjnych TradeDoubler wprowadziła nowy standard pliku produktowego (Products API), który pozwoli wydawcą na zwiększenie efektywności swoich reklam.

Feedink chcąc sprostać potrzebą reklamodawców udostępnia w swoim systemie gotową integracje w pełni zgodną z technicznymi wytycznymi stawianymi przez TradeDoubler. Plik wysyłany jest przez nasz system bezpośrednio do API TradeDoubler. W ten sposób reklamodawca otrzymuje gotowe narzędzie które, pozwoli mu rozszerzyć współpracę z siecią afiliacyjną i czerpać jeszcze większe korzyści z tego kanału marketingowego.

Sama specyfikacja pliku produktowgo Products API jest dość skomplikowana i narzuca bardzo dużo obostrzeń jeżeli chodzi o przesyłane do TradeDobler dane. Wszystkie parametry pliku muszę być ułożone w odpowiedniej kolejności i zawierać odpowiedni typ danych. Dodatkowo TradeDoubler wymusza przesyłanie pliku produktowego bezpośrednio na swoje serwery poprzez metodę POST co również może komplikować współpracę Klientów z wykorzystaniem tego narzędzia. Jednak ma to też swoje plusy. W ten sposób TradeDoubler narzuca jednolitą strukturę danych dla każdego reklamodawcy co przekłada się na łatwiejsze korzystanie z narzędzia przez wydawców. Ponieważ mają oni teraz dostęp zbiorczej bazy produktowej dzięki której mogą budować dedykowane strony afiliacyjne bogatsze o szczegółowe dane produktowe.