Marka w dzisiejszym, nasyconym produktami świecie konsumpcji to słowo klucz, a jej wyrobienie to jeden z głównych celów każdej firmy.

Dlaczego? Silna marka buduje lojalność i zaufanie, a te prowadzą do przywiązania klientów z… marką.

Sprowadza się to do tego, by lepiej i więcej sprzedawać. Wydawałoby się, że przywiązanie konsumentów do marki to zadanie niemożliwe do wykonania, nielogiczne, niczym nieuzasadnione. A jednak. Klienci od wieków przywiązują się najpierw do symboli, dzisiaj do logo firm. Wybierają produkt, który wolą, z którym się utożsamiają, dobrze się czują. Okazuje się, że zanim zadziała czynnik ekonomiczny, pierwszeństwo ma ten emocjonalny. Kupujemy emocjami, które wywołują w konsumencie najlepsze marki modowe, motoryzacyjne, elektroniczne, etc.

Wpływ marki na decyzję o zakupie

Znaczenie marki nie jest czymś co docenione zostało niedawno. Rola marki w procesie decyzyjnym konsumenta została dostrzeżona już wiele dekad wstecz. Co więcej został to potwierdzone licznymi badaniami. Pierwszoplanową rolę dla nabywcy poszukującego produktu spełniającego jego potrzeby, pełni zespół wartości, które otrzyma wraz z nabyciem określonego artykułu. Zestaw takich korzyści zawiera specyficzne i określone cechy materialne i niematerialne oraz funkcje. Na tym nie kończy się lista elementów, które wchodzą w skład zespołu korzyści. Nabywca ocenia również takie składowe jak czas, warunki zakupu, a także miejsce i to czy zakup łączy się z dodatkowymi usługami. To wszystko składa się na wizerunek marki, która zajmuje wysokie miejsce wśród kryteriów, którymi kieruje się konsument.

Rynek konsumencki jest obecnie niezwykle nasycony różnymi markami i bezustannie pojawiającymi się kolejnymi. Podejmowanie decyzji zakupu staje się przez to utrudnione, tym bardziej że nowe siłą rzeczy marki nie są znane. Bardzo częstym czynnikiem decydującym o wyborze tego czy innego produktu są skojarzenia towarzyszące myśli o marce i budujące jego siłę lub nie. Siła marki, na którą składa się wiele czynników przekładać ma się w rezultacie na lojalność. Najpopularniejsze marki, mimo swej rozpoznawalności nieustannie pracują na to, by marka była niezmiennie silna, i by wzbudzić lojalność u kolejnych pokoleń.

Wykorzystaj potencjał i podnieś sprzedaż

Jak w takim razie budować markę? Odpowiedź nie jest jednoznaczna i odwołuje się do bardzo wielu zachowań konsumentów. Jednym z nich jest wspomniana wcześniej lojalność. To zachowanie długofalowe, na które marka musi solidnie zapracować. Raz zdobyta nie pozostanie u konsumenta na zawsze. Lojalność można zawsze stracić. Także z jednej strony etap budowania marki musi opierać się na pozyskaniu lojalności, z drugiej na tym by tę lojalność utrzymać.

Najlepsze marki zdają sobie sprawę, że budowanie lojalności, a co za tym idzie silnej marki, jest procesem ciągłym. Można wyróżnić cztery etapy budowania marki opierając się na samej lojalności:

  • lojalność poznawcza – porównanie marki z innymi i weryfikacja cen, jakości, promocji, sposobu komunikacji,
  • lojalność wynikająca z zauroczenia – pojawiają się emocje, które już spajają z marką, a także zaangażowanie, które jeszcze nie daje gwarancji, że zyskaliśmy lojalnego klienta,
  • lojalność prowadząca do pozostania – produkt już jest znany, spełnił oczekiwania klienta na wielu płaszczyznach, marka stała się silniejsza. Konsument okazuje chęć ponownego skorzystania z oferty.
  • lojalność czynu – chęć przeradza się w podjęcie decyzji o ponownych zakupach.

Etapów budowania silnej marki jest wiele. Od pytań typu jak zacząć budowę własnej marki, poprzez podjęcie pierwszych działań, wyciąganie wniosków i kreowanie wizerunku eksperta do tworzenia spójnych przekazów i doprowadzenie do tego, że postrzeganie marki poprzez konsumentów jest odpowiednio pozytywne. Świadomość, siła, lojalność to zdecydowanie niezbędne atrybuty, które prowadzą do realizowania założonych celów.