Decydując się na otwarcie własnej działalności gospodarczej musimy liczyć się z tym, że czeka nas wybór formy opodatkowania.

Trudno o rozwiązanie idealne, ale na pewno uda się znaleźć takie, które będzie nam najbardziej odpowiadało.

W konsekwencji wyboru tej czy innej formy opodatkowania będziemy płacić mniejszy lub większy podatek. Wybór przekłada się także na sposób prowadzenia księgowości. Na jaką formę się zdecydować, kiedy zamierzamy otworzyć sklep internetowy? Poznaj najważniejsze przepisy prawne dot. prowadzenia sklepu internetowego. Jakie podatki? Jaki VAT?

Sprzedaż internetowa a podatki – jakie są rodzaje opodatkowania i jaką wybrać formę opodatkowania w sklepie internetowym?

Do wyboru jest dość sporo możliwości. Każda z opcji rządzi się swoimi prawami i powinna być wybrana po dogłębnym przeanalizowaniu prowadzonego biznesu. Wynika to z tego, że przy skali podatkowej, ryczałcie czy karcie podatkowej obowiązują nieco inne sposoby rozliczania się z fiskusem, obowiązują nas inne stopy procentowe itd. Zasady te trzeba poznać by świadomie dokonać najlepszego wyboru.

Podatek liniowy

Dla większych firm, które prowadzą sprzedaż internetową ten rodzaj opodatkowania będzie najkorzystniejszy. Szczególnie zaleca się ten wybór opodatkowania sklepom internetowym, których roczny dochód jest na poziomie co najmniej 100 tys. zł. W tym rodzaju rozliczenia mamy stałą i niezmienną stawkę podatkową, która wynosi 19%. Podatek rozliczany jest od dochodu i uwzględnia on składki na ubezpieczenie społeczne. Natomiast przychody i koszty wykazywane są w ewidencji, czyli Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów. Zaliczki z tytułu podatku dochodowego muszą być wyliczone po stronie przedsiębiorcy – możemy rozliczać się w okresie miesięcznym lub kwartalnym. Każdy zakończony rok podatkowy musi być udokumentowany złożeniem zeznania rocznego PIT-36L.

Warto wiedzieć, że w przypadku tego rodzaju rozliczenia nie mamy możliwości rozliczania się wspólnie z małżonkiem. Podatek liniowy jest też korzystny jeśli poza prowadzoną firmą uzyskujemy dochody z innych źródeł, które rozliczane są według skali podatkowej.

Podatek liniowy nie zawsze jest możliwy do zastosowania. Jeśli osiągamy przychody ze świadczenia usług na rzeczy byłego pracodawcy, np. na podstawie umowy o pracę w tym samym zakresie, co działalność, wówczas przez pierwszy rok prowadzenia takiej działalności nie możemy skorzystać z podatku liniowego.

Skala podatkowa / zasady ogólne

Jeśli zdecydujemy się na skalę podatkową otrzymujemy automatycznie dostęp do kilku cennych ulg i przywilejów. Przede wszystkim skala podatkowa umożliwia nam rozliczanie się wspólnie z małżonkiem. Wówczas otrzymujemy ulgi podatkowe, ale także mamy szansę otrzymać zwolnienie z podatku jeśli planowane inwestycje będą realizowane w specjalnej strefie ekonomicznej.

Dla kogo skala podatkowa jest dobrym rozwiązaniem? Przede wszystkim będą to biznesy, które nie przekraczają pierwszego progu skali, czyli 85 528 zł obrotu w skali roku. Jeśli ten próg zostanie przekroczony skala podatkowa może stać się ciężarem a nie przywilejem. Jak prezentują się dwie stawki podatkowe:

dochody poniżej 85 523 zł – podatek od sprzedaży internetowej wynosi 17% minus kwota zmniejszająca podatek, czyli 556 zł 02 gr,
dochody powyżej 85 528 zł – 14 539 zł 76 gr +32% nadwyżki ponad 85 528 zł.

Ryczałt

Ten rodzaj opodatkowania to mocno uproszczona forma rozliczania się z urzędem skarbowym. W tym przypadku przedsiębiorca nie jest zobowiązany do prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. To, co jest niezbędne do wykonania to sporządzenie ewidencji przychodów. Co miesiąc jesteśmy zobowiązani, jako przedsiębiorcy, do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy. Natomiast po zakończeniu roku podatkowego konieczne jest złożenie zeznania rocznego PIT-28.

Mamy tu aż pięć stawek ryczałtu, które obowiązują w zależności od tego jakiego rodzaju prowadzi się działalność. Stawka, która jest przewidziana dla sklepów internetowych, to stawka najniższa w wysokości 3%. Cechą charakterystyczną dla ryczałtu jest to, że nie mamy możliwości rozliczania kosztów prowadzenia działalności. Wynika to z tego, że to przychód (nie dochód) jest podstawą opodatkowania. Zatem w sklepach online, które zatrudniają pracowników lub w tych, które wydają dużo środków na zakup towarów, ta forma opodatkowania może się okazać mało atrakcyjna. Po stronie plusów należy postawić fakt, że mamy tu ograniczone do minimum formalności. Co oznacza, że jeśli nie mamy dużo czasu, czy nawet łączymy prowadzenie e-sklepu z etatem to ta forma opodatkowania może się okazać najlepszym wyborem.

A może inkubator przedsiębiorczości?

Na rynku już od kilku lat funkcjonuje jeszcze inne rozwiązanie, które ogranicza koszty z tytułu prowadzenia działalności do absolutnego minimum. Tzw. inkubatory przedsiębiorczości to propozycje dla tych, którzy nie chcą płacić ZUS-u, chcą uniknąć możliwie jak największej ilości formalności, chcą mieć dostęp do wsparcia merytorycznego, księgowego, otrzymać dużą dawkę wiedzy np. na temat tego jak prowadzić i rozwijać biznes. Koszt takiej współpracy ogranicza się często do miesięcznej składki w wysokości kilkuset złotych. W porównaniu z samym ZUS-em ta kwota wydaje się atrakcyjna.

Na czym to polega? Często cała współpraca z inkubatorem sprowadza się do trzech kroków – podpisania umowy, startu ze swoim pomysłem na biznes i korzystanie ze wsparcia. W praktyce wygląda to tak, że korzystamy z osobowości prawnej inkubatora – przedsiębiorstwa. To oznacza, że na wystawionej fakturze widnieją dane tej firmy, z którą podpisaliśmy umowę. To po ich stronie jest rozliczanie się z fiskusem, cała dokumentacja, roczne zeznania etc. My otrzymujemy dostęp do platformy z indywidualnym kontem, na którym możemy prowadzić sprzedaż.
Jest to rozwiązanie całkiem korzystne dla tych, którzy np. chcą przetestować biznes, sprawdzić czy będzie działać, zebrać rynkowy feedback. Ryzyko jest wyjątkowo małe.

Sprzedaż internetowa bez działalności gospodarczej

Wiemy już, że jeśli zdecydujemy się na współpracę z inkubatorem przedsiębiorczości nie będziemy musieli zakładać działalności gospodarczej. A co za tym idzie będziemy zwolnieni ze składek ZUS kosztem niewysokiego abonamentu. Jednak nie jest to jedyna możliwa droga do tego by nie płacić tych składek. Stosunkowo niedawno pojawiła się możliwość sprzedaży w kanałach online bez konieczności zakładania działalności.

Istnieje taka forma, jak działalność nierejestrowana. Takie rozwiązanie pozwala założyć sklep online, ale nie narzuca nam uiszczania opłat na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Działalność nierejestrowana to ukłon w stronę wielu osób, które chciałyby bez ryzyka ponoszenia dużych miesięcznych kosztów rozpocząć przygodę ze sprzedażą w internecie.

Koszt prowadzenia takiej działalności jest w zasadzie zerowy. Start jest wygodny, bez zakładania działalności gospodarczej. Warunkiem jest nie przekraczanie 1300 zł przychodu. Wówczas nie będziemy zobowiązani płacić składek ZUS. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że jeśli choć raz miesięczny przychód przekroczy wskazany próg, będziemy zobligowani do założenia działalności gospodarczej.

Jaka jest najkorzystniejsza forma opodatkowania w sklepie internetowym?

Na to pytanie trudno odnaleźć jednoznaczną odpowiedź. Nie jest tak, że jedna forma rozliczeń w każdym jednym przypadku będzie tą najkorzystniejszą. Należy wziąć pod uwagę wiele zmiennych, które ostatecznie złożą się na optymalny wybór. Jedni chcą mieć całość procedur po swojej stronie, wolą na własną rękę zadbać o wszelką dokumentację. Bo tak im się lepiej pracuje, bo wolą mieć nad tym pełną kontrolę, mimo że ponoszą nieco wyższe koszty z tytułu prowadzenia działalności. Inni zdecydowanie stoją po stronie całkowitej optymalizacji wydatków, nawet kosztem tego, że na fakturze będzie widniały dane innego podmiotu.

Wydaje się jednak, że najczęstszym wyborem jest skala podatkowa, czyli rozliczanie się na zasadach ogólnych. Można wówczas rozliczać koszty prowadzenia działalności i rozliczać się wspólnie z małżonkiem.

Dobrym wyborem wydaje się także ryczałt. Jest to forma szczególnie polecana początkującym sklepom internetowym. Zaletą ryczałtu jest niski podatek oraz mocno ograniczone formalności. Jednak w tym przypadku nie możemy zapominać o tym, że nie rozliczymy kosztów.

W jaki sposób można zmienić formę opodatkowania?

Jeśli w trakcie całego procesu zakładania działalności gospodarczej nie wybierzemy żadnej formy opodatkowania zostanie ona odgórnie narzucona. W takim przypadku zawsze będzie to skala podatkowa, innymi słowy rozliczanie się na zasadach ogólnych. Jeśli zależy nam na innym rodzaju opodatkowania musimy to wskazać we wniosku o wpis do CEiDG.

Jeśli podczas prowadzenia działalności gospodarczej zauważymy, że nasz wybór nie był trafiony, że lepsza byłaby inna forma rozliczania się z fiskusem mamy możliwość przeprowadzenia zmiany w konkretnych terminach:

• do 20 stycznia, gdy zmiana dotyczy karty podatkowej i gdy przedsiębiorca chce ją wybrać lub z niej zrezygnować,
• 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego – zasada dotyczy trzech pozostałych form opodatkowania.

Sprzedaż internetowa a VAT – Czym jest VAT i czy trzeba go płacić?

Jedną z kwestii, które mogą sprawiać kłopot na starcie ze sprzedażą internetową jest ta dotycząca tego czy konieczne jest zarejestrowanie się jako podatnik VAT. Okazuje się, że w dość wielu przypadkach nie mamy takiej konieczności. Jednak warto nieco bliżej przyjrzeć się tej kwestii. A to ze względu na to, że taka rejestracja może też nieść za sobą korzyści.

Sam podatek VAT (ang. Value Added Tax) to podatek, który odprowadza się od towarów i usług. Jego stawka w zależności od rodzaju prowadzonej działalności może się różnić. A płacą go zarówno sprzedawcy, jak i kupujący. Jest to kwota, którą dolicza się do kwoty netto podczas każdej transakcji. Po dodaniu tej sumy mamy do czynienia z kwotą brutto.

Firmy, które są zobligowane do rejestracji jako podatnik VAT to te, które prowadzą handel o rocznej sumie obrotów na poziomie co najmniej 200 tys. zł oraz te, które prowadzą sprzedaż określonymi produktami (lista towarów zdefiniowana w ust. 13 art. 113 ustawy o VAT).

Jakie wyroby i usługi są wyłączone ze zwolnienia z VAT:

Roczny obrót jest jednym z warunków jaki należy spełniać by być zwolnionym z VAT, są jednak usługi i wyroby, które są wyłączone z tej zasady wymienia je art. 113 ust. 13 ustawy. Zatem zwolnienia nie mogą zastosować podatnicy:

 • dokonujący dostaw:
  • towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy o VAT, tj. wyrobów (złomu) z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,
  • towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
   • energii elektrycznej,
   • wyrobów tytoniowych,
   • samochodów osobowych, innych niż wymienione w art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. e), zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
  •  budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10,
  • terenów budowlanych,
  • nowych środków transportu,
 • świadczących usługi,
  • prawnicze,
  • w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
  • jubilerskie,
 • nieposiadających siedziby działalności gospodarczej w Polsce.

Od 1 września 2019 r. weszły w życie nowe przepisy, które znacznie rozszerzyły listę wyrobów i produktów, do których nie można zastosować zwolnienia podmiotowego. Z takiego przywileju nie będą mogły skorzystać np. podatnicy, którzy dostarczają części do samochodów i motocykli. Bez znaczenia pozostaje sposób realizacji przesyłki.
Jeśli więc sprzedajemy drogą internetową lub mamy w planach sprzedaż takich grup produktów jak:

 • preparaty kosmetyczne i toaletowe (PKWiU 20.42.1),
 • komputery, wyroby elektroniczne i optyczne (PKWiU 26),
 • urządzenia elektryczne i nieelektryczny sprzęt gospodarstwa domowego (PKWiU 27),
 • maszyny i urządzenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 28),

musimy być świadomi tego, że rejestracja VAT będzie obowiązkowa i nie możemy już korzystać ze zwolnienia podmiotowego, czyli do limitu 200 tys. zł obrotu rocznie.

Nietrudno więc dojść do konkluzji, że dla mniejszych e-commerców może się to okazać sporym utrudnieniem. A to dlatego, że działały one przede wszystkim w oparciu o oferowanie towarów w cenie, która nie jest powiększona o kwotę VAT. Co oznacza, że cena za wyrób była bardziej atrakcyjna cenowo w porównaniu do sklepów, których obroty roczne przekraczała barierę 200 tys. zł.

Są jednak pewne rozwiązania, by w dalszym ciągu korzystać ze sprzedaży nieobjętej podatkiem VAT. Jednym z nich jest połączenie sprzedaży online ze sprzedażą stacjonarną. Te produkty, które nie wymagają rejestracji VAT w dalszym ciągu możemy sprzedawać online w atrakcyjnej cenie z bezpośrednią wysyłką do klienta. Natomiast te, które należy rejestrować do VAT możemy oferować w sklepie stacjonarnym, z odbiorem osobistym.

Drugi sposób wydaje się nieco ciekawszy ze względu na to, że nie pozbawia nas możliwości sprzedaży wysyłkowej w formie sprzed opublikowania nowych przepisów. Tak, jak w poprzednim przypadku te towaru, które nie wymagają rejestracji VAT sprzedajemy online bez zmian. Natomiast drugą grupę produktów, objętych obowiązkową rejestracją do VAT oferujmy dalej online, ale w modelu dropshipping. W takim systemie pozostajemy wyłącznie pośrednikiem pomiędzy konsumentem a hurtownią, która ma usługę bezpośredniej wysyłki do klienta sklepu. Zatem jako pośrednik (ze spełnionym warunkiem rocznego przychodu do 200 tys. zł) nie nabywamy i nie odsprzedajemy produktów, które podlegają rejestracji VAT.

Niuansów podatkowych jest wiele. Otwierając e-biznes musimy zadbać o ofertę, funkcjonalność e-sklepu, jego użyteczność, reklamę, wirtualne „zatowarowanie” np. z pomocą product feed-a, rozwiązania, które ułatwiają składanie zamówień. Nie możemy zapomnieć o contencie, zdjęciach czy wszelkich umowach z kurierami, hurtowniami, elektronicznymi płatnościami. Tak samo nie możemy zapomnieć, jeszcze w początkowej fazie powstawania pomysłu na firmę online, o tym jaką formę opodatkowania wybrać. To bardzo ważna kwestia, która będzie miała swoje konsekwencje. Każda z możliwych form ma swoje plusy i minusy. Trudno o idealne rozwiązanie, ale można z powodzeniem wybrać optymalne, takie które najlepiej wpisze się w profil danej działalności.