dictionary - feedink.com

Opublikowano 2015 - 01 - 1

Słownik pojęć
związanych z plikiem produktowym

Przeczytaj podstawowe pojęcia: Plik produktowy Plik produktowy jest najczyściej używaną forma wymiany informacji w marketingu afiliacyjnym. Właściciel strony internetowej (zwany również afiliantem) tworzy plik produktowy w celu przekazania aktualnych informacji odnośnie produktów oferowanych na stronie.