Dokumenty zapisywane są w najróżniejszych formatach.

Jedne to zwykłe pliku tekstowe z rozszerzeniem .doc czy .docx, inne to arkusze kalkulacyjne z zapisem .xlsx, są też pliki z rozszerzeniem .pptx otwierające program do prezentacji Power Point.

Bardzo istotnym dla wielu firm prowadzących działania w sieci jest jeszcze inny rodzaj zapisu – XML. Co taki plik potrafi? Do czego służy? Czy rzeczywiście jest on niezbędny w świecie online?

Co to jest XML?

Extensible Markup Language od tych słów pochodzi skrót XML. Ostatecznie są to zwykłe pliki tekstowe, a XML to nic innego jak język znaczników, którego celem jest definiowanie składni kodowania dokumentów. Taki tekstowy plik powinien być czytelny zarówno dla komputera, jak i dla ludzi. Cały proces przebiega poprzez użycie znaczników definiujących strukturę dokumentu, ale także poprzez sposób jego przechowywania i przesyłania.

By lepiej zobrazować zapis pliku XML najłatwiej będzie go porównać z popularnym językiem znaczników jakim jest Hypertext Markup Language (HTML), który służy do kodowania stron www. Zasadniczą różnicą pomiędzy językami jest to, że XML może być rozszerzany ze względu na to, że nie ma predefiniowanego języka znaczników (jak w HTML). Użytkownicy mogą sami tworzyć własne symbole, które będą opisywać treść. W ten sposób XML staje się językiem nieograniczonym.

Różnicę sprowadzić można do tego, że HTML służy przede wszystkim do prezentacji treści w sieci, natomiast zadaniem XML jest głównie opisywanie danych, które potem są przechowywane.

Jak otworzyć plik XML?

XML to plik tekstowy i do jego otwarcia służy dość dużo programów. Pliki XML można otwierać oraz edytować w zasadzie dowolnym edytorem tekstu. Co więcej plik zapisany w formacie .xml można przeglądać używając dowolnej przeglądarki internetowej. Można również skorzystać ze stron, które umożliwiają nie tylko przeglądanie pliku, ale również pozwalają na jego edycję czy konwertowanie na inne formaty.

Notepad ++

Jeśli jednak regularnie pracujemy z plikami XML warto korzystać ze sprawdzonych i praktycznych programów. Doskonałym programem do obsługi plików XML jest prosty w obsłudze edytor tekstu notepad ++. Edytor świetnie odczytuje całą strukturę pliku, podkreśla składnię, a także formatuje plik zgodnie z jego przeznaczeniem.

Przeglądarka internetowa

W przypadku, kiedy nie ma potrzeby edytowania pliku XML można z powodzeniem skorzystać z przeglądarki internetowej. Domyślna przeglądarka internetowa często jest także domyślną przeglądarką plików XML. Cały proces otwierania powinien więc sprowadzać się do dwukrotnego kliknięcia myszą. Jeśli to nie zadziała wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać odpowiednią aplikację, w tym przypadku przeglądarkę internetową. Ten sposób pozwala tylko na przejrzenie struktury, której nie będziemy mogli edytować. Co więcej w programie do XML jakim jest notepad ++ zapis jest czytelniejszy.

Edytor online

Edytory online to rozwiązania dobre jeśli ingerujemy w pliki XML sporadycznie. Są one także dobrym rozwiązaniem jeśli chcemy przekonwertować plik do innego formatu. Jest wiele dostępnych w sieci programów online, które z łatwością odnajdziemy wpisując w wyszukiwarkę np. frazę „xml file editor online”. To są proste narzędzia i łatwo jest je obsługiwać.

Zapis XML i struktura pliku

Plik zapisany w formacie XML składa się z odpowiednio zagnieżdżonych elementów. Ich zapis przybiera formę znaczników. Z jakich poszczególnych elementów składa się cały plik XML:

• element główny – w jednym pliku XML może znajdować się jeden element główny,
• zawartość elementów – każdy element, który znajduje się w dokumencie może zawierać też treść. Np. tytuł ma znacznik <tytul>. Czym jest, jak go otwierać i do czego się przydaje </tytul>. Należy wiedzieć, że elementy wewnątrz mogą mieć kolejne elementy. Nadrzędnym elementem może być <tekst>, któremu podporządkowane są „gałęzie” <tytul>  czy <autor> .
• Atrybuty – każdy element może mieć nieskończoną liczbę atrybutów. Atrybut może odnosić się do daty publikacji, jest to zwykły tekst i nie może być on zagnieżdżany.
• Prolog – znajduje się na samym początku dokumentu i nie jest obowiązkowym elementem pliku XML,
• Komentarze – ten element pozwala na dodawanie uwag, które są widoczne przeważnie wyłącznie podczas edycji dokumentu.

Istnieją jeszcze inne elementy plików tekstów takie jak np. encje tekstowe, które pozwalają uniknąć powtarzającego się często tekstu a tym samym także pomyłek.