Rozwój sklepu internetowego to jeden z podstawowych i codziennie wykonywanych elementów pracy, na który składa się bardzo wiele składowych.

Prowadzone są kampanie w kanałach płatnych (AdWords, Google Zakupy, FacebookAds, pozycjonowanie, szeroki content marketing), z równym zapałem poddaje się optymalizacji poszczególne obszary sklepu (Meta opisy, eliminuje się zduplikowaną treść, dba o obecność w Google Moja Firma, czy weryfikuje NAP).

Nie można jednak w tym wszystkim zapomnieć o filarze każdego e-sklepu – regulamin sklepu internetowego to klucz do spokojnego prowadzenia e-biznesu, gwarancja dobrych praktyk, pewność dla e-klientów że sklep działa uczciwie. Rozwój sklepu internetowego jest mocno ograniczony jeśli nie posiada on dobrego regulaminu.

Rozwój sklepu internetowego – od czego zacząć?

Budowa i rozwój sklepu internetowego to skomplikowany proces. Wymaga opracowania strategii, która poprowadzi sklep do uzyskania oczekiwanej konwersji, a kampanie online przyniosą ruch, który zostanie zmonetyzowany. Zanim zaczniemy sprzedawać w sieci musimy zdecydować się na platformę, poprzez którą będziemy prowadzić sprzedaż, ustalić warunki współpracy z dostawcami czy wprowadzić produkty do oferty sklepu. Jednak niezwykle ważny, szczególnie na starcie, jest regulamin sklepu internetowego. Bez niego w zasadzie nie można mówić o jakimkolwiek rozwoju. Brak regulaminu, czy nawet źle opracowany z klauzulami niedozwolonymi, które znajdują się w rejestrze UOKiK-u (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) prowadzić może do poważnych konsekwencji.

Wynika z tego, że kwestia dotycząca tego jak napisać dobry regulamin sklepu internetowego to absolutna podstawa prowadzenia sprzedaży w sieci. Kary za jego brak, lub błędnie, na niekorzyść e-klienta, sformułowane paragrafy prowadzą do dużych kar. Kara z 2018 r. dla UPC wyniosła niemal 33 mln złotych, nieistniejący już sklep ze sprzętem AGD Emistomarket został obłożony karą w wysokości 46 tys. zł. Dobry regulamin sklepu internetowego jest nie tylko podstawą rozwoju, ale absolutnym „must have”, bez którego e-sklep może zostać pozbawiony możliwości dalszego funkcjonowania.

Jak rozwinąć sklep internetowy: nowi i starzy klienci

Z jednej strony e-sklep musi stale szukać nowych klientów, z drugiej jednak to stali klienci stanowią przeważnie największą grupę nabywców. A zupełnie przy okazji ich ponawiane zamówienia generują niemal znikomy koszt, w porównaniu z tym ile kosztuje pozyskanie nowego e-konsumenta. Zatem celem każdego sklepu jest przekucie nowych klientów w stałych, lojalnych marce i chętnie ponawiających zakupy użytkowników. Jaki to ma związek z regulaminem sklepu internetowego? Wydawałoby się, że brak jakiegokolwiek kontekstu. Jednak jest pewna różnica pomiędzy nowym a „starym” klientem. Ten pierwszy zna już markę, wie jak działa, lubi zamawiać w tym sklepie a nie innym, ma do niej zaufanie. W związku z tym jeśli dojdzie do jakiegoś nieporozumienia, źle spakowanej lub niekompletnej paczki, klient prędzej uzna to za błąd w sztuce i będzie to chciał rozwiązać w sposób przyjazny dla każdej ze stron. Nowy klient chętniej zajrzy do regulaminu sklepu online. UOKiK regularnie dodaje do spisu klauzul niedozwolonych kolejne, może się okazać, że regulamin nie został pod tym kątem zaktualizowany i klient to wykorzysta, bo ma do tego prawo. Rozwój sklepu internetowego nie jest wcale tak niezależny od stworzenia dobrego regulaminu.

Regulamin sklepu internetowego – podstawy

Każdy e-sklep jest zobowiązany prawnie do tego, by posiadać regulamin, który musi być udostępniony klientom nieodpłatnie i w taki sposób, by użytkownik mógł zapoznać się z dokumentem przed zawarciem umowy. Jakie warto wyróżnić podstawowe elementy regulaminu sklepu internetowego:

  • dane firmy – nazwa, NIP, REGON, jeśli firma posiada to dane o wpisie do KRS, adres korespondencyjny,
  • informacje dotyczące zawieranej umowy – w regulaminie musi zostać określony charakter umowy, jej warunki określające prawa i obowiązki sprzedającego i kupującego, należy opisać jakie są sposoby płatności, jaki jest termin wykonania umowy, w jaki sposób zostanie dostarczony zakupiony produkt lub usługa, opisane warunki odstąpienia od umowy i jej rozwiązania,
  • zakres działania podmiotu – czy obejmuje swoim zasięgiem terytorium Polski czy równie np. Unii Europejskiej,
  • tryb reklamacyjny – regulamin musi obejmować swoim zakresem sposób reklamacji. Informacje dotyczą terminów, uprawnieniach i przebiegu całego procesu. Należy pamiętać, że sposobów składania reklamacji jest wiele i klient nie może być poinformowany, że w ramach prowadzenia tego sklepu internetowego może skorzystać tylko z jednej formy.

Jak napisać regulamin sklepu internetowego?

Dobry regulamin sklepu internetowego to taki, który jest w pełni przejrzysty, aktualny, nie zawierający klauzul niedozwolonych. Jest to jednak dość obszerny dokument, w którym musi opisanych bardzo wiele elementów związanych ze sprzedażą online. W sieci jest dostępnych wiele poradników, które tłumaczą w jaki stworzyć regulamin sklepu internetowego. Jednak skąd możemy być pewni czy wyczerpują temat, czy poradniki są aktualne, czy nie zawierają niedozwolonych klauzul. Jeśli nie jesteśmy w tej kwestii specjalistami to lepiej zgłosić się do wyspecjalizowanych firm, które doskonale wiedzą jak napisać regulamin sklepu internetowego. Należy też pamiętać o tym, że raz napisany regulamin nie jest na zawsze. On musi być aktualizowany, ze względu na to, że UOKiK regularnie rozbudowuje bazę klauzul. Zatem jakiś zapis mógł być poprawny, kiedy tworzony był regulamin, ale po jakimś czasie może zostać uznany za krzywdzący konsumentów.

Rozwój sklepu internetowego wiąże się z regulaminem. Jeśli nie spełnimy podstawowego warunku prowadzenia e-biznesu, sklep może wpaść w kłopoty jeśli okaże się, że regulamin sklepu jest niezgodny z ogólnymi wytycznymi. Wówczas rozwój nie tylko zostanie zatrzymany (znaczne środki może pochłonąć kara nałożona na UOKiK), ale wręcz uniemożliwi to dalsze prowadzenie sprzedaży w sieci.