Przeczytaj podstawowe pojęcia:

Plik produktowy

Plik produktowy jest najczyściej używaną forma wymiany informacji w marketingu afiliacyjnym. Właściciel strony internetowej (zwany również afiliantem) tworzy plik produktowy w celu przekazania aktualnych informacji odnośnie produktów oferowanych na stronie. Plik taki może zawierać informacje odnośnie fizycznych produktów możliwych do sprzedaży ale również i usług takich jak dostępne loty czy usługi telekomunikacyjne.


Sieć afiliacyjna

Organizacja taka jak TradeDoubler łącząca Wydawców oraz Reklamodawców sieci afiliacyjnych. Pozwala to właścicielom stron internetowych na proste odszukanie i wzięcie udziału w interesujących ich programach afiliacyjnych dopasowanych do treści strony.


Plik CSV

Popularny format pliku służący do przechowywania danych który umożliwia prosty odczyt przechowywanych informacji w takich programach jak Microsoft Excel, Open Office czy zwykły notatnik.


Porównywarki cenowe

Strony internetowe zawierające informacje pozwalające użytkownikom na szybki dostęp do danych pozwalających na porównanie cen danego produktu. Większość stron tego typu pozwala na wyszukiwanie produktów wśród wielu sprzedawców. Niemniej porównywarka nie sprzedaje tych produktów bezpośrednio, lecz poprzez link odnoszący się do strony danego sprzedawcy.


Pozyskiwanie informacji bezpośrednio ze strony (web crawling)

Jest to proces zbierania informacji znajdujących się na stronie internetowej przed przystąpieniem do ich dystrybucji. Proces ten rozpoczyna się od identyfikacji kluczowych danych oraz zbieraniu ich w uporządkowany sposób.


Plik XML

Format pliku zawierający informacje odnośnie produktów. Głównymi założeniami podczas projektowania jego struktury było stworzenie pliku służącego do wymiany informacji drogą internetową. każdy plik XML zawiera elementy opisujące dany produkt, składające się ze znacznika oraz jego zawartości. Elementy te powinny być skonstruowane w ten sposób aby ich rozróżnienie możliwe było dzięki prostym zasadom składniowym.


Optymalizacja pliku produktowego

Proces polegający na dokonaniu zmian w istniejącym pliku produktowym w ten sposób aby zwiększyć liczbę konwersji oraz możliwości wyszukania produktów znajdujących się w pliku.


Remarketing

W najbardziej podstawowej formie na retargeting składają się działania reklamowe używane przez sklepy internetowe etc. skierowane do osób odwiedzających dana stronę, które nie wykonały (lub nie dokończyły) wykonywać przewidzianej akcji (np. kupno produktu).


Custom Search (CSE)

Custom Search Engine (CSE) jest to interfejs wyszukiwarki, który oferuje użytkownikom Internetu możliwość tworzenia spersonalizowanych wyszukiwarek dla własnych stron.


Parametry adresu docelowego

Parametry dodawane są do adresu docelowego w celu przekazanie do systemów analitycznych dodatkowych informacji służących późniejszej ocenie jakości ruchu. Najczyściej spotykane są tak zwane parametry utm wykorzystywane przez Google Analytics, więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/1033867?hl=pl


Atrybuty pliku produktowego

W atrybutach można zawrzeć dodatkowe informacje opisujące produkt takie jak: dostępność, bestseller, dodatkowe zdjęcia, kolor. Atrybuty wzbogacają plik produktowych i pozwalają uzyskać dodatkową wartość. Więcej informacji o możliwych do wykorzystania atrybutach można znaleźć pod adresem: https://support.google.com/merchants/answer/1344057?hl=pl&ref_topic=3404778


Przekierowanie AdWords

Umożliwia podanie osobnego adresu URL, który może służyć do monitorowania ruchu pochodzącego z Zakupów Google. Używając tego atrybutu należy pamiętać, że wskazany za jego pomocą adres URL musi kierować do tej samej witryny, do której prowadzi adres podany w atrybucie „link”.